Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2014-11-03)

  • Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); tổ chức chính quyền địa phương; về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2013-11-07)

  • Thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2014-10-20)

  • Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ; Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015;&...