Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2013-06-12)

  • Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống khủng bố; Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào; Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ ...