Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-10-20)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban TƯMTTQVN; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2008-11-04)

  • Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2007-11-07)

  • Quốc hội nghe 10 báo cáo, trong đó có 5 Tờ trình về các dự án luật và 5 Báo cáo thẩm tra: Tờ trình dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Báo cáo thẩm tra về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Quản lý v...