Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-11-06)

  • Quốc hội nghe Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Thủy điện Sơn La; về tình hình thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; về tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra về các báo cáo nêu trên. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư dự...