Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-05-28)

  • Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung.

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2011-03-21)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011;Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ&#...