Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin : [328]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 328
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-06)

 • Bài viết bàn về công dân học tập trong quá trình CĐS quốc gia mà thế giới hiện đại gọi là công dân số (CDS).

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-02)

 • Bài viết phân tích các tài liệu nghiên cứu liên quan tới quản trị thông minh va xây dựng chính phủ số, tập trung làm rõ một số vấn đề chính sau: 1) Nhận thức về chính phủ số va quản trị thông minh trong khu vực công; 2) Thay đổi trong khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số và áp dụng quản trị thông minh; 3) Một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong xây dựng chính phủ số và quản trị thông minh

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng an ninh mạng ở các nước đang phát triển, bài viết rút ra một số giải pháp cho Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả vai trò của công nghệ thông tin, đồng thời giữ vững môi trường không gian mạng an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-06)

 • Trên cơ sở chỉ ra mối quan hệ giữa báo chí với chính trị và những đặc thù của báo chí số, bài viết tập trung phân tích năng lực truyền thông chính trị của báo chí số, để từ đó phát huy hơn nữa năng lực này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 328