Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 1997


  • Nguyễn Đức Thuận (1997)

  • Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa của mình gửi trong bưu phẩm, bưu kiện và chứng từ kèm theo hàng hóa. Vật phẩm, hàng hóa là quà biếu, quà tặng gửi trong bưu phẩm, bưu kiện trong nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Nhưng nếu tổ chức, cá nhân lợi dụng đường bưu điện để gửi hàng hóa cấm kinh doanh, trốn lậu thuế dưới danh nghĩa quà biếu,...

  • previous
  • 1
  • next