Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Bích Liên (2000)

 • Thương mại điện tử là phương thức mới để tiến hành các hoạt động thương mại trên toàn cầu. Áp dụng thương mại điện tử đã và đang là sự lựa chọn tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

 • 2006


 • Phan Thảo Nguyên (2006)

 • Đặt vấn đề -- Có còn độc quyền trong cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam hiện nay? -- Liệu có tách được hạ tầng đường trục làm công ích? -- Vì sao phải kết nối mạng và sử dụng chung hạ tầng? -- Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông -- Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông được đảm bảo ra sao? -- Giải quyết tranh chấp như thế nào?

 • 2001


 • Chu Thị Lan Hương (2001)

 • Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về dịch vụ, dịch vụ Bưu chính. Xây dựng hình ảnh khái quát về hoạt động sản xuất - kinh doanh và phát triển các dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng và của Bưu chính Việt Nam nói chung; Luận văn ThS. Kinh tế, Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2000


 • Nguyễn Quốc Huy (2000)

 • Hệ thống hóa vai trò- nội dung của việc tổ chức và quản lý hoạt động nhập khẩu VTTB trong ngành truyền hình Việt Nam. Phân tích thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động nhập khẩu VTTB truyền hình ở Việt Nam trong thời gian qua. Đề ra phương hướng và các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý các hoạt động nhập khẩu VTTB truyền hình trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và&#...