Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Thị Thu Hương (2014)

  • Chính phủ điện tử (E-Gorverment) là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để các cơ quan của chính quyền từ trung ương đến địa phương thực hiện công tác đổi mới, làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

  • -


  • Nguyễn Thanh Giang (2014)

  • Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay khoa học kỹ thuật mềm đã thể hiện rõ vai trò trên mọi lĩnh vực. Vậy thế nào là khoa học kỹ thuật mềm, đặc tính và nội dung của khoa học kỹ thuật mềm. Tình hình khoa học kỹ thuật mềm trong hiện tại và tương lai.