Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Adam Sitkoff (2017-10-09)

  • Bài phát biểu của Ông Adam Sitkoff, Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Trong suốt quá trình soạn thảo Dự thảo Luật An ninh mạng, AmCham và các Hiệp hội doanh nghiệp ngành đã gửi trình Bộ Công an những ý kiến đóng góp đối với những điều khoản trong Dự thảo Luật mà thấy còn chưa rõ...

  • previous
  • 1
  • next