Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Văn phòng tổng thanh tra của Usaid tiến hành kiểm toán Đạo luật an ninh mạng để đánh giá sự trưởng thành của chương trình bảo mật thông tin. Fisma yêu cầu bắt buộc mỗi cơ quan thanh tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng dựa trên ấn bản đặc biệt của Viện tiêu chuẩn và công nghệ (số 800-53)

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Nhìn chung, các chính sách, quy trình và thực tiễn bảo mật thông tin của USAID có hiệu quả mạnh mẽ. Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì đã được báo cáo trước đây từ quý 1 đến quý 3, tổng quan về các hoạt động của Quý 4, danh sách các thành tựu của năm tài chính 2019 và mô tả các bước tiếp theo cho năm tài chính 2020.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (2017-10-09)

 • Đóng góp ý kiến của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Phạm vi điều chỉnh và một số nội dung của Luật an ninh mạng có liên quan tới hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Mai Anh (2017-10-09)

 • Góp ý của TS Mai Anh - Hiệp hội Tin học viễn thông HN của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Bài viết có nội dung chính gồm ý kiến chung và những góp ý cụ thể vào văn bản dự thảo của tác giả.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lương Thanh Hải (2017-10-09)

 • Tham luận của Thiếu tá TS Lương Thanh Hải, Học viện Cảnh sát nhân dân, Nghiên cứu viên danh dự của trường Đại học RMIT (Honor Principal Research Fellow, RMIT University, Melbourne) của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Bài viết có nội dung chính gồm những vấn đề sau: Các yếu tố trụ cột để xây dựng chỉ số đánh giá An ninh mạng toàn cầu của ITU; Các yếu t...

 • previous
 • 1
 • next