Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Tô Hồng Nam (2019-07-19)

  • Luận án quan niệm quản lý nhà nước (QLNN) về công nghiệp công nghệ thông tin (CNCNTT) là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước tiến hành nhằm mục tiêu phát triển ngành CNCNTT tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển theo một định hướng thống nhất của nhà nước. Luận án đã nghiên cứu từ giác độ khoa học quản lý công một cách có hệ thống bắ...

  • previous
  • 1
  • next