Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2006


  • Phan Thảo Nguyên (2006)

  • Đặt vấn đề -- Có còn độc quyền trong cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam hiện nay? -- Liệu có tách được hạ tầng đường trục làm công ích? -- Vì sao phải kết nối mạng và sử dụng chung hạ tầng? -- Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông -- Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông được đảm bảo ra sao? -- Giải quyết tranh chấp như thế nào?

  • previous
  • 1
  • next