Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID, USAID (2019-06-18)

 • Đạo luật hiện đại hóa an ninh thông tin liên bang năm 2014 (FISMA) yêu cầu mỗi cơ quan liên bang xây dựng, lập tài liệu và thực hiện chương trình toàn cơ quan để cung cấp bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin và thông tin (IS) hỗ trợ các hoạt động và tài sản của cơ quan, bao gồm những người được cung cấp hoặc quản lý bởi một cơ quan, nhà thầu hoặc nguồn khác. USAID đã ...

 • Báo cáo


 • USAID (2018)

 • Báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình Chương trình bảo mật thông tin của USAID trong năm 2018. Chương trình tiếp theo cho năm 2019 dựa trên các đánh giá: 1. Các chương trình, dự án và sáng kiến để thực hiện luật về quản trị an ninh thông tin. 2. Mức độ trưởng thành của Luật quản trị an ninh thông tin.

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Văn phòng tổng thanh tra của Usaid tiến hành kiểm toán Đạo luật an ninh mạng để đánh giá sự trưởng thành của chương trình bảo mật thông tin. Fisma yêu cầu bắt buộc mỗi cơ quan thanh tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng dựa trên ấn bản đặc biệt của Viện tiêu chuẩn và công nghệ (số 800-53)

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Nhìn chung, các chính sách, quy trình và thực tiễn bảo mật thông tin của USAID có hiệu quả mạnh mẽ. Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì đã được báo cáo trước đây từ quý 1 đến quý 3, tổng quan về các hoạt động của Quý 4, danh sách các thành tựu của năm tài chính 2019 và mô tả các bước tiếp theo cho năm tài chính 2020.

 • Báo cáo


 • USAID, USAID (2019-07)

 • Nửa đầu năm tài chính 2019 đã đánh dấu những cải tiến của chương trình an ninh thông tin của Cơ quan an ninh. Báo cáo cũng đặt ra những bước tiếp theo để chuẩn bị cho sự kiểm toán fisma của Q3 - 2019. USAID tiếp tục nhắm mục tiêu đáo hạn cấp 4 (chương trình bảo mật thông tin hiệu quả) cho tất cả các chức năng chính trong đợt kiểm toán fisma của năm tài chính 2019 sẽ kết thúc ...

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Chương ADS này nêu chi tiết các chỉ thị chính sách và quy trình cần thiết của hệ thống quản lý hiệu suất USAID, dành cho các thành viên của Dịch vụ điều hành cao cấp (SES). USAID đã thiết kế hệ thống này để đảm bảo trách nhiệm cho hiệu suất của cá nhân và tổ chức và cải thiện hiệu suất của Đại lý.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-05-15)

 • Trong quý 2 (quý 2), sự lây lan của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) đã dẫn đến việc ban hành quyết định làm việc từ xa trên diện rộng để lực lượng lao động của USAID có thể ở nhà an toàn trong khi vẫn tiếp tục làm việc hiệu quả. Làm việc tại nhà trên toàn cơ quan đã đưa ra những thách thức về bảo mật thông tin. Trong quý 2, bất chấp những thách thức liên quan đến việc làm việc&#x...

 • previous
 • 1
 • next