Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID, USAID (2019-06-18)

 • Đạo luật hiện đại hóa an ninh thông tin liên bang năm 2014 (FISMA) yêu cầu mỗi cơ quan liên bang xây dựng, lập tài liệu và thực hiện chương trình toàn cơ quan để cung cấp bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin và thông tin (IS) hỗ trợ các hoạt động và tài sản của cơ quan, bao gồm những người được cung cấp hoặc quản lý bởi một cơ quan, nhà thầu hoặc nguồn khác. USAID đã ...

 • Báo cáo


 • USAID, USAID (2019-07)

 • Nửa đầu năm tài chính 2019 đã đánh dấu những cải tiến của chương trình an ninh thông tin của Cơ quan an ninh. Báo cáo cũng đặt ra những bước tiếp theo để chuẩn bị cho sự kiểm toán fisma của Q3 - 2019. USAID tiếp tục nhắm mục tiêu đáo hạn cấp 4 (chương trình bảo mật thông tin hiệu quả) cho tất cả các chức năng chính trong đợt kiểm toán fisma của năm tài chính 2019 sẽ kết thúc ...

 • previous
 • 1
 • next