Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2001


 • Chu Thị Lan Hương (2001)

 • Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về dịch vụ, dịch vụ Bưu chính. Xây dựng hình ảnh khái quát về hoạt động sản xuất - kinh doanh và phát triển các dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng và của Bưu chính Việt Nam nói chung; Luận văn ThS. Kinh tế, Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • Báo cáo


 • Tô Hồng Nam (2019-07-19)

 • Luận án quan niệm quản lý nhà nước (QLNN) về công nghiệp công nghệ thông tin (CNCNTT) là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước tiến hành nhằm mục tiêu phát triển ngành CNCNTT tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển theo một định hướng thống nhất của nhà nước. Luận án đã nghiên cứu từ giác độ khoa học quản lý công một cách có hệ thống bắ...

 • Luận án


 • Nguyễn Minh Dũng;  Advisor:PGS.TS. Vũ Công Ty; TS. Trần Bá Trung (2014)

 • Luận án đã tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế, làm rõ hơn những điểm khác biệt giữa Tập đoàn kinh tế của Việt Nam so với các Tập đoàn kinh tế trên thế giới. Luận án phân tích sâu sắc lý luận về mô hình công ty mẹ - công ty con và quản lý vốn đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con trong Tập đoàn kinh tế; đưa ra các chỉ tiêu đánh g...

 • previous
 • 1
 • next