Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [414]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 414
 • TVQH_Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thang Văn Phúc (2020-05-19)

 • Đối với mỗi người cán bộ, công chức, đạo đức là gốc, là nền tảng để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Vì thế, xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong tất cả các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi nhanh, mạnh mẽ như hiện nay. Bài viết trình bày bản chất và nội hàm của đ...

 • KTDB.13.5.21.Can bo nghien cuu_khung nang luc_Kinh nghiem_Vuong quoc Anh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quang Huy, Tứ Thảo Hương Giang; Vũ Thị Ánh Tuyết, Đỗ Thị Hồng (2021-04)

 • Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy, việc sử dụng khung năng lực cho phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã tạo ra sự đồng bộ và chuẩn hóa đội ngũ này ở trình độ quốc tế. Bài viết đánh giá quá trình xây dựng khung năng lực dành cho cán bộ nghiên cứu tại vương quốc Anh, trên cơ sở đó đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc phát triển cán bộ...

 • KTDB.13.5.21.Phat trien can bo nghien cuu_khung nang luc_KNghiem_VQAnh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quang Huy, Từ Thảo Hương Giang; Vũ Thị Ánh Tuyết, Đỗ Thị Hồng (2021-05)

 • Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy, việc sử dụng khung năng lực cho phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã tạo ra sự đồng bộ và chuẩn hóa đội ngũ này ở trình độ quốc tế. Bài viết đánh giá quá trình xây dựng khung năng lực dành cho cán bộ nghiên cứu tại vương quốc Anh, trên cơ sở đó đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc phát triển cán bộ nghi...

 • NCLP24.20.Xu ly ky luat vien chuc_qly giao duc dai hoc cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thái Thị Tuyết Nhung (2020-12)

 • Xử lý kỷ luật được xem là một giải pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm kỷ luật của viên chức nhằm duy trì trật tự và bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, sự thay đổi của pháp luật đã làm phát sinh các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến việc xử lý kỷ luật viên chức. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh&...

 • NCLP23.20.Hoan thien PL_dao tao boi duong cong chuc_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2020-12)

 • Công chức có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của chế độ, của đất nước. Cũng bởi tầm quan trọng như vậy nên Đảng và Nhà nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ công chức, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng họ có đủ tài, đức, đủ năng lực tổ chức và biết cách tổ chức thực hiện...

 • Toàn văn luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Sinnakhone Duangbandith;  Advisor:Đặng Khắc Ánh, Vũ Thanh Xuân (2021)

 • Luận án hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện lý thuyết về chất lượng đội ngũ công chức. Chất lượng đội ngũ công chức ban tổ chức tỉnh ủy là tổng thể những đặc điểm, tính chất tạo nên giá trị của một tập thể những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong cơ quan giúp việc về công tác cán bộ của tỉnh ủy, được hưởng lươ...

 • LA _ Dao Manh Hoan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Mạnh Hoàn;  Advisor:Trần Nghị, Lê Thanh Bình (2021)

 • Luận án phân tích, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam trong thời gian tới. Phân tích cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật tuyển dụng công chức ở Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các tiêu chí hoàn thiện pháp luật&...

 • QLNN.302.3.21.Cong tac dao tao_boi duong can bo cong chuc vien chuc_QNinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Văn Hùng (2021-03)

 • Bài viết đề cập đến một số kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Ninh; những hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Quảng Ninh trong thời gian tới.

 • LLCT12.18.Dao tao_boi duong_can bo cong chuc nuoc ta.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2018-12)

 • Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đến kiện toàn, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo, bồi &...

 • LLCT8.18.Dac diem_tin nguong tho cung to tien_dao duc can bo dang vien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Hà (2018-08)

 • Đạo hiếu là chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt, thể hiện ý thức "uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở con cháu về nguồn gốc, công lao của tổ đức của tổ tiên, góp phần gắn kết các thế hệ và cộng đồng. Những điều này không trái với đạo đức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn nữa cần tiếp thu giá trị này. Tuy nhiên, việc thờ cúng tổ tiên ở mộ...

 • LLCT7.18.Boi duong_kien thuc cho can bo lanh dao_quan ly.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Thảo (2018-07)

 • Thực hiện Quy định số 164-QD/TW, ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới nội dung các chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 4 nhóm đối tượng chức danh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính...

 • LLCT6.18.Ctac gduc ren luyen can bo_CN hoa hien dai hoa dat nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dương Trung Ý (2018-06)

 • Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ được coi là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. Công tác này trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã có nhiều tiến bộ, thu được nhiều kết quả tốt, song cũng còn nhiều hạn chế, nhất là về phương pháp, nội dung. Do vậy...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 414