Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [391]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391
 • LLCT1.18.Tam ly tieu nong_cong tac can bo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Thùy Dương (2018-01)

 • Tâm lý tiểu nông là một trong những nguyên nhân dẫn tới hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ hiện nay. Những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông là thiền cận, cục bộ địa phương, dòng họ, tùy tiện, vô nguyên tắc... Do vậy, cần có các giải pháp khắc phục những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ.

 • KTDB29.20.Nghien cuu su cong bang_thuc thi cong vu_cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Văn Tình (2020-10)

 • Để nâng cao hiệu quả đánh giá thực thi công vụ, thì một trong những vấn đề quan trọng là đảm bảo sự công bằng trong công tác đánh giá. Trên cơ sở kết quả khảo sát về hoạt động đánh giá thực thi công vụ, tác giả phân tích thực trạng sự công bằng trong đánh giá thực thi công vụ, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách để hoàn thiện hệ thống đánh giá thực thi công vụ cho công&...

 • LLCT8.20.Van hoa ung xu cong chuc cap xa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thọ Ánh (2020-08)

 • Cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị và hệ thống chính quyền của Việt Nam. Công chức cấp xã giữ vai trò quan trọng mang tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính quyền nói chung và cấp xã nói riêng. Là cấp gần dân nhất, trực tiếp đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nên việc xây dựng văn hóa ứng xử của c...

 • LLCT8.20.Ctac bduong can bo dien ban thuong vu tinh uy_thanh uy ĐBSH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Văn Hùng (2020-08)

 • Công tác bồi dưỡng cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng trong thời gian qua gồm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng theo chức danhỉ bồi dưõng kiến thức quản lý hành chính nhà nước bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và đã bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi của thực tiễn tro...

 • LLCT7.20.Thuc trang thi tuyen chuc danh lanh dao_qly_de nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đào Thị Thanh Thủy (2020-07)

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Gần đây, việc tổ chức thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút trọng dụng những người có đức, có tài, phát hu...

 • LLCT7.20.Hop tac qte_dao tao can bo giai doan_hoc vien ctri quoc gia HCM.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Vân (2020-07)

 • Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng việc đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, kỹ năng và phương pháp quản lý đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, năng lực hội nhập và việc làm trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán...

 • LLCT6.20.Vtro trach nhiem_doi ngu tri thuc_phat trien tinh Gia Lai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Bình (2020-06)

 • Trong những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, hoạch định chính sách, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất và đời sống, từ đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Gia Lai cần tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách, môi trường làm việc; quan tâm, thu hút và sử dụng trí thức hiệu...

 • LLCT6.20.Vde neu guong can bo_dang vien_can bo cao cap_nhan thuc_hanh xu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Thế Hanh (2020-06)

 • Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương. Bởi lẽ, Đảng ta là đạo đức, là văn minh, tự giác gánh vác sứ mệnh cao cả mà nhân dân, dân tộc ủy thác, tin tưởng gửi gắm, đòi hỏi; bản thân đảng viên tự nguyện suốt đời sống và làm việc một cách gương mẫu. Nêu gương phải thể hiện ở 3 phương diện chính: Trong suy nghĩ, trong hành xử, trong thụ hưởng. Để cán&#...

 • TVQH_Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến_TCDCPL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Thế Côn (2021-02)

 • Bài viết phân tích một số vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến, qua đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời gian tới.

 • NCLP14.7.20.Giao duc dao duc cong vu_cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Nam Đàn (2020-07)

 • Trước tình trạng suy thoái đạo đức đang diễn ra trong xã hội, đặc biệt là ở một bộ phận công chức với ý thức trách nhiệm kém, tiêu cực, tham nhũng,... làm ảnh hưởng đến lòng tin, cuộc sống của người dân, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, đạo đức công vụ đang trở thành vẩn đề được xã hội rất quan tâm. Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ cho công chức được xác đị...

 • NCLP13.7.20.Lien he_Nghi dinh_ky luat cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-07)

 • Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp Xử lý luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân&#x...

 • NNPL.6.20.Che dinh trach nhiem ky luat HC_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thư (2020-06)

 • Trách nhiệm kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức (gọi chung là người làm việc trong khu vực nhà nước) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là cơ quan) là biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một nghị định mới về trách nhiệm kỷ luật&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391