Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [346]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 346
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2020-04)

 • Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và là con đường để tạo lập phồn vinh cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn ...

 • QLNN.3.20.B18. Phat trien doi ngu cong chung vien tai tieu vung Dong Bac.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Mai (2020-03)

 • Bài viết phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng đông bắc đề cập đến thực trạng đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông bắc; đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông Bắc.

 • QLNN.3.20.B9. Ve nang luc voi can bo, lanh dao, cong chuc cm cap co so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Tiến (2020-03)

 • Trên cơ sở nghiên cứu về những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của phòng chuyên nghiệp vụ và năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ cấp sở, tác giả đã nghiên cứu, đánh giá, hệ thống các tiêu chuẩn và khung năng lực phù hợp các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, vận dụng hợp lý trong điều động, thuyên chuyể...

 • NCLP.14.19.Noidungsuadoiluatcanbo,ccvaluatvienchuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Anh Tuấn (2019-07)

 • Ngày 24/5/2019, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chứcvà Luật Viên chức đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, các nội dung Dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn để thực hiện chủ trương của Đảng và phù hợp với điều kiện hi...

 • LA NguyenLeNganGiang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Lê Ngân Giang;  Advisor:Nguyễn Hữu Châu (2019)

 • Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận nghiên cứu về quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cho công chức các sở gồm: Cách tiếp cận nghiên cứu; các khái niệm công cụ; nội dung quản lý bồi dưỡng công chức theo ngạch công chức cho công chức các Sở; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng công chức theo ngạch công chức cho công chức các Sở. Nội dung của chương trình bồi dưỡng the...

 • LA LuongManhSon.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lương Mạnh Sơn;  Advisor:Đỗ Phú Hải (2020)

 • Luận án tập trung vào xem xét đánh giá những nội dung chính sách đối với CBCCCX, như: chính sách tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá CBCC; những đãi ngộ về vật chất và tinh thần; khen thưởng, kỷ luật; và hưu trí đối với CBCCCX. Luận án nghiên cứu đánh giá chính sách đối với CBCCCX trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

 • Dr. Penelopa Gjurchilova Short Bio Jan.2015 (tieng Viet).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • - (2015)

 • Tiểu sử tóm tắt của TS. Penelopa Giurchilova. Bà Penelopa Gjurchilova là luật sư, nhà ngoại giao, nhà tư vấn và giảng viên. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là trợ lý luật sư tại một Công ty tư vấn Luật ở New York.

 • 401.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • USAID (2018-11-10)

 • Hệ thống trách nhiệm giải trình vốn nhân lực (HC) của USAID đã được Văn phòng Quản lý nhân sự phê duyệt vào ngày 27 tháng 10 năm 2006. Chương này cung cấp các chỉ thị và mục tiêu chính sách thay thế hệ thống trách nhiệm vốn nhân lực được phê duyệt ngày 27 tháng 10 năm 2006 và thiết lập Khung nhân lực của USAID ( HCF) với các điều khoản được cập nhật theo 5 CFR 250, ngày 12 tháng&#...

 • Toàn văn luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Đức Hùng;  Advisor:Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Bùi Nam (2019)

 • Luận án quan niệm Văn hóa giao tiếp của Công an nhân dân là hệ thống giá trị, biểu hiện qua thái độ, hành vi của cá nhân, tập thể cán bộ, chiến sĩ công an, nhằm thực hiện một cách hiệu quả các mối quan hệ giữa Công an nhân dân với tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Công an, với môi trường tự nhiên và với bản thân mình, tuân thủ các chuẩn mực pháp luật, đạo đức, văn hóa,&#x...

 • NNPL7.19-B2-Ky luat giang chuc doi voi cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2019-07)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giảng chức; cách chức; buộc thôi việc. Bài viết phân tích một so bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỳ luật giáng chức, đồng thời để xuất phương hướng hoàn thiệ...

 • Luanan tranvanthanh .pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Văn Thành;  Advisor:Trần Thị Vân Hoa (2019)

 • Luận án xây dựng khung năng lực để xác định năng lực và các cấp độ năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở trên 3 khía cạnh kiến thức, kỹ năng và tố chất lãnh đạo. Trong đó: (i) kiến thức lãnh đạo là toàn bộ các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết tự nhiên xã hội… mà cán bộ quản lý dùng để lãnh đạo, quản lý phòng mình được phân công; (ii) Kỹ năn...

 • B12-QLNN 6.18-nagcaocldoingucbcccqcs.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Nga (2018-06)

 • Cấp cơ sở luôn có vị trí rất quan trọng trong bộ máy chính quyền của nước ta và được ghi nhận tại Điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền cấp cơ sở có chức năng bảo đảm việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định của chính quyền cấp trên; quyết định và bảo đảm thực hiện cắc chủ trương, biện pháp...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 346