Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (2000)

 • Đưa ra một số ý kiến trao đổi về một số đối tượng thuộc chế độ tuyển dụng vào biên chế với mong muốn củng cố, hoàn thiện hơn nữa chế độ tuyển dụng vào biên chế với tư cách là công cụ pháp lý hữu hiệu, giúp nhà nước lựa chọn được những lao động có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các chức năng của nhà nước một cách công bằng, vô tư, trong sáng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2006)

 • Tìm hiểu các yếu tố văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước. Đưa ra những yêu cầu và giải pháp để hoàn thiện pháp luật quy định về văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước.

 • 2006


 • Hoàng Ngọc Giao (2006)

 • Xã hội dân sự là gì? -- Vì sao cần có Xã hội Dân sự? -- Xã hội dân sự có vị trí như thế nào trong cấu trúc xã hội ở mỗi quốc gia?.

 • 2004


 • Đặng Minh Tuấn (2004)

 • Electronic Resources; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ-những nội dung căn bản: hiểu và đánh giá đúng cán bộ; khéo dùng cán bộ; chú trọng việc "chiêu hiền đãi sí", "cầu người hiền tài", "có gan cân nhắc cán bộ"; đào tạo cán bộ; đổi mới cán bộ; phải chống bệnh địa phương, cục bộ, tránh đầu óc phê phái, cánh hậu, họ hàng -- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ...

 • 2009


 • Nguyễn Hữu Phúc (2009)

 • Trách nhiệm kỷ luật hành chính nâng cao năng lực, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả nền hành chính Nhà nước -- Trách nhiệm kỷ luật hành chính có vai trò bảo vệ pháp chế trong tổ chức quản lý, hoạt động của cơ quan Nhà nước -- Trách nhiệm kỷ luật hành chính có vai trò xác định hành vi hợp pháp, hành vi không hợp pháp, tạo cơ sở chuẩn mực cho cách ứng xử của cán bộ, công chức -- ...

 • 2005


 • Trần Hữu Huỳnh (2005)

 • Thông tin đối với doanh nghiệp: Thông tin phải giàu; làm sao để xã hộ được giàu có thông tin; thông tin phải sạch; thông tin phải tươi -- Tính minh bạch của công chức trong mối quan hệ với doanh nghiệp: Minh bạch trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.