Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện nghiên cứu lập pháp (2014-10)

  • Bảo hiểm hưu trí (BHHT) là chế độ bảo hiểm dành cho những người không còn tham gia quan hệ lao động. Đây là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, công cụ quan trọng để Nhà nước phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro cho mọi thành viên trong xã hội. BHHT rất cần thiết vì nó không chỉ giúp người lao động đảm bảo đời sống&#...