Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Đào Thị Thanh Thủy;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Hữu Hải; TS Nguyễn Ngọc Vân (2015)

 • Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá công chức tại các quốc gia phát triển. Phân tích thực trạng đánh giá công chức ở nước ta hiện nay trên cơ sở luật cán bộ, công chức năm 2008. Đề xuất các giải pháp để ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ vào nền công vụ nước ta.

 • Bài trích


 • Đào Thị Thanh Thủy (2020-07)

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Gần đây, việc tổ chức thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút trọng dụng những người có đức, có tài, phát hu...

 • previous
 • 1
 • next