Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về quy định cán bộ bị thôi việc tại khoản 3 Điều 78 Luật quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. (2) Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (3) Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (4) Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật.

 • 2007


 • Bùi Thị Đào (2007)

 • Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu xử lý kỷ luật là thời điểm nào? Thời hiệu xử lý kỉ luật được quy định ở khoản 1 điều 9 nghị định 35 thực chất là gì? Vấn đề thời hiệu xử lí kỉ luật đúng nghĩa được xem xét như thế nào? Cần phải sửa đổi điều 9 nghị định 35 như thế nào?

 • previous
 • 1
 • next