Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • Bộ Nội vụ (2017-10-27)

  • Công văn của Bộ nội vụ cung cấp thông tin về tổng số công chức, viên chức thuộc khối Chính phủ quản lý bị xử lý kỷ luật trong giai đoạn 2011-2016; Tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước bị tinh giản do vi phạm kỷ luật trong giai đoạn 2011-2016; và tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước bị tinh giản do không đáp ứng yêu cầu công việc năm 2011-2016.

  • previous
  • 1
  • next