Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Dương Quang Hiển (2015)

  • Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên -- Xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên lòng trung thành đối với Đảng, với Tổ Quốc và nhân dân -- Xây dựng lối sống có tình có nghĩa, có trước, có sau, nhân hậu, thủy chung, đoàn kết, yêu thương, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng chính những hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày -- Nâng cao năng lực lãnh ...

  • 2015


  • Bạch Ngọc Chiến (2015)

  • Trọng tâm của công tác cải cách chế độ công vụ công chức hiện nay là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết và phù hợp với chức năng , nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Để bạn đọc có thông tin về vấn đề này từ các nhà quản lý có kinh nghiệm, Tạp chí QLNN có bài phỏng vấn đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBNN tỉnh Nam Định về vấn đề...

  • 2004


  • Đặng Minh Tuấn (2004)

  • Electronic Resources; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ-những nội dung căn bản: hiểu và đánh giá đúng cán bộ; khéo dùng cán bộ; chú trọng việc "chiêu hiền đãi sí", "cầu người hiền tài", "có gan cân nhắc cán bộ"; đào tạo cán bộ; đổi mới cán bộ; phải chống bệnh địa phương, cục bộ, tránh đầu óc phê phái, cánh hậu, họ hàng -- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ...