Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lưu Bình Nhưỡng (-)

  • Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm công nhân và viên chức, nhằm tránh gây ra sự mơ hồ về địa vị cũng như thiệt thòi về quyền lợi đối với người lao động.

  • 2015


  • Lê Thị Vân Hạnh (2015)

  • Bình đẳng giới luôn được coi là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Đặc biêt trong công tác sử dụng, tạo điều kiện và đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, giảng viên nữ đã được thể hiện qua nhiều nghị quyết, chỉ thị. Dưới đây là cuộc trao đổi của PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh - phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ...