Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Bùi Thị Đào (2010)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Về quy định cán bộ bị thôi việc tại khoản 3 Điều 78 Luật quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. (2) Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (3) Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (4) Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật.

  • 1995


  • Diệp Văn Sơn (1995)

  • Công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia là một công việc phải làm thường xuyên, liên tục, tuy bức bách nhưng không thể nóng vội, phải có bước đi, phải chọn mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, có biện pháp có tính chiến thuật, có biện pháp có tính chiến lược. Việc dần dần xây dựng một đội ngũ công chức đủ phẩm chất và năng lực đủ sức vận hành nền hành chính quốc gia trong mộ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Văn Phong (2015)

  • Đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm việc cho đọi ngũ công chức lãnh đạo cấp phòng tại địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trong trong tiến trành cải cách hành chính nhà nước. Những năm qua, hoạt động này đã được chú trọng và góp phần vào việc nâng cao năng lực công tác và hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí, chức danh mà công chức ...