Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cảo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỷ luật hạ bậc lương đồng thời đề xuất phương ...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2019-07)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giảng chức; cách chức; buộc thôi việc. Bài viết phân tích một so bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỳ luật giáng chức, đồng thời để xuất phương hướng hoàn thiệ...

 • previous
 • 1
 • next