Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Giáp Thị Yến (2020-03)

  • Nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ nói chung và cán bộ cấp chiến lược riêng là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian sắp tới. Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

  • previous
  • 1
  • next