Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Nguyễn Quốc Sửu (-)

 • Tìm hiểu về tuyển dụng công chức ở Thái lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển. Từ đó Việt Nam có thể nghiên cứu và học tập kinh nghiệm.

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014-1-12)

 • Báo cáo nội dung về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Trình bày kết quả thực hiện và nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác triển khai các công việc có liên quan đến xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; nêu ra tình hình triển khai xây ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Minh Tâm (2015)

 • Việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cần được nghiên cứu, thực hiện một cách hết sức thận trọng, không chỉ tuân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước mà còn phải đảm bảo tính khoa học, nhân văn trong quá trình bố trí, sử dụng con người.

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Phong (2015)

 • Đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm việc cho đọi ngũ công chức lãnh đạo cấp phòng tại địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trong trong tiến trành cải cách hành chính nhà nước. Những năm qua, hoạt động này đã được chú trọng và góp phần vào việc nâng cao năng lực công tác và hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí, chức danh mà công chức ...