Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Phương (2017-09)

 • Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (ĐTBD CBCC) trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ kiến thức và trao dồi kỹ năng thực thi công vụ của CBCC, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức công vụ của CBCC. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, cần tập trung nghiên cứu giải&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (-)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm công vụ, qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách về quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có đề cao và đảm bảo thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ.

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2018-12)

 • Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đến kiện toàn, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo, bồi &...

 • previous
 • 1
 • next