Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bản thông tin


  • Nguyễn Quốc Sửu (-)

  • Tìm hiểu về tuyển dụng công chức ở Thái lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển. Từ đó Việt Nam có thể nghiên cứu và học tập kinh nghiệm.

  • previous
  • 1
  • next