Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thị Hiền (2005)

 • Tìm hiểu về quyền khiếu kiện của cán bộ công chức. Qua đó mong muốn Luật khiếu nại tố cáo sẽ mở rộng đối tượng khiếu nại của cán bộ, công chức trong quan hệ lao động gắn liền với công cụ, nhiệm vụ phù hợp. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sẽ được sửa đổi theo hướng giành cho cán bộ công chức quyền chủ động thực hiện quyền khởi kiện đối với quyết định kỷ luật ...

 • 2006


 • Trần Thị Hiền (2006)

 • rTrách nhiệm vật chất của công chức là một dạng trách nhiệm pháp lí được áp dụng đối với công chức thi hành công vụ vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản của nhà nước hoặc của người khác. Với bản chất là đặt ra nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản, pháp luật về trách nhiệm vật chất của công chức là cơ sở pháp lý để bảo vệ tài sản của nhà nước và tài sản của các chủ...

 • previous
 • 1
 • next