Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (2000)

 • Đưa ra một số ý kiến trao đổi về một số đối tượng thuộc chế độ tuyển dụng vào biên chế với mong muốn củng cố, hoàn thiện hơn nữa chế độ tuyển dụng vào biên chế với tư cách là công cụ pháp lý hữu hiệu, giúp nhà nước lựa chọn được những lao động có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các chức năng của nhà nước một cách công bằng, vô tư, trong sáng.

 • Bản thông tin


 • - (-)

 • Đề cập một số nội dung và xu hướng cải cách công vụ như: tuyển dụng theo nguyên tắc thực tài; quản lý công mới (NPM); tiếp cận chính phủ một cách tổng thể; nâng cao trách nhiệm giải trình; cải tiến hệ thống quản lý tài chính công; tăng cường sự tham gia và đề cao vai trò làm chủ của các bên tham gia; phân cấp phân quyền.

 • Bản thông tin


 • Nguyễn Quốc Sửu (-)

 • Tìm hiểu về tuyển dụng công chức ở Thái lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển. Từ đó Việt Nam có thể nghiên cứu và học tập kinh nghiệm.

 • Bài trích


 • Trương Tư Phước (2018)

 • Thi tuyển là một hình thức được áp dụng rất phổ biến trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Tuy nhiên, quy trình thi tuyển công chức và việc thực hiện trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập trong quy trình thi tuyển công chức và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện.

 • Bài trích


 • Trương Tư Phước (2018)

 • Thi tuyển là một hình thức được áp dụng rất phổ biến trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Hoạt động này được tiến hành theo một quy trình tương đối chặt chẽ dựa trên những quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, quá trình thi tuyển công chức và việc thực hiện trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân tíc...

 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2016)

 • Bài viết đánh giá thực trạng và để xuất một số kiến nghị đối với công tác tuyển dụng công chức thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực tốt.

 • Bản thông tin


 • Phạm Đức Toàn (-)

 • Tìm hiểu về công tác tuyển chọn công chức theo năng lực ở một số quốc gia. Công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. Từ đó rút kinh nghiệm cho việc chọn công chức ở Việt Nam.