Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Phương Dung;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Đình Thọ; TS Hoàng Lâm Tịnh (2016)

 • Luận án không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt khoa học mà còn thực tiễn ở Việt Nam. Đặc biệt là cho các nhà quản lý doanh nghiệp, quản lý các cơ quan ban ngành cũng như các tổ chức đào tạo, giáo dục đại học, hiệp hội doanh nghiệp, giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO (Chief Executive Officer).

 • -


 • Hoàng Chí Bảo (2014)

 • Nhận định vai trò quan trọng của Đảng - ngọn nguồn sâu xa của sức mạnh làm nên kỳ tích Việt Nam. Khẳng định yếu tố cán bộ là vốn quý của Đảng, tài sản của nước, của nhân dân từ đó đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục cán bộ của Đảng ta

 • Luận án


 • Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor:PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ...

 • Luận án


 • Lương Mạnh Sơn;  Advisor:Đỗ Phú Hải (2020)

 • Luận án tập trung vào xem xét đánh giá những nội dung chính sách đối với CBCCCX, như: chính sách tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá CBCC; những đãi ngộ về vật chất và tinh thần; khen thưởng, kỷ luật; và hưu trí đối với CBCCCX. Luận án nghiên cứu đánh giá chính sách đối với CBCCCX trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.