Công chúng - Chất vấn và giải trình : [69]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Thị Hoa (2021-09)

 • Trong quản trị nhà nước, trách nhiệm giải trình là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát quyền lực của Chính phủ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích, đánh giá về thực trạng trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Dương Thu Hương (2020)

 • Trách nhiệm giải trình nhà nước là giá trị chung của quản trị công. Trách nhiệm giải trình được coi là một trong những giá trị cơ bản, là dấu hiệu của một xã hội dân chủ hiện đại. Giải mã các vấn đề lý luận liên quan đến trách nhiệm giải trình nhà nước là điều cần thiết. Vì vậy, nội dung bài viết xoay quanh các vấn đề lý luận liên quan đến trách nhiệm giải trình, trách nhiệm giải ...

 • QLNN.302.3.21.Quy dinh Pluat_trach nhiem giai trinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Ngọc Mai (2021-03)

 • Trách nhiệm giải trình là một trong "bốn trụ cột" của hoạt động quản lý nhà nước trong thế kỷ XXI, bao gồm: trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán được và sự tham gia Việt Nam hiện nay, trách nhiệm giải thích là vấn đề ngày càng được quan tâm nhằm hướng đến một nền công vụ dân chủ, hiệu quả hơn. Bài viết khái quát một số vấn đề về trách nhiệm giải trình; đánh g...

 • LA TranQuyetThang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Quyết Thắng;  Advisor:Nguyễn Đăng Dung (2020-09-13)

 • Luận án đã xây dựng khung lý luận về trách nhiệm giải trình của Chính phủ theo pháp luật. Các vấn đề lý luận được làm rõ bao gồm: khái niệm; mục đích, ý nghĩa; các nội dung cấu thành trách nhiệm giải trình của Chính phủ gồm: chủ thể, nội dung, phương thức và hệ quả. Các kết quả nghiên cứu về mặt lý đã góp phần tăng khả năng nhận diện trách nhiệm giải trình của Chính phủ&#...

 • 201501 Tong quan hoat dong giai trinh-Anh Linh-đã chuyển đổi.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Lê Bộ Lĩnh (2015-01)

 • Bài viết trình bày hoạt động giải trình ở Hội đồng dân tộc và các Úy ban của Quốc hội khóa XIII, khái quát quy trình tổ chức hoạt động giải trình và đưa ra một số nhận xét cũng như vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện hoạt động giải trình ở các cơ quan của Quốc hội.

 • 201501 Dieu tran-Giai trinh-2015-Nguyen Duc Lam-đã chuyển đổi.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Nguyễn Đức Lam (2015/01)

 • Bài viết có hai phần: Phần I sẽ trả lời những câu hỏi như: điều trần là gì; nó có ý nghĩa như thế nào; khuôn khổ pháp lý; cáchthức tiến hành điều trần; Phần II liên hệ điều trần với thực tiễn hoạt động của HĐDT và các Ủy ban, chủ yếu là các phiên điều trần để từ đó phân tích, đề xuất việc áp dụng điều trần vào hoạt động này.

 • 201501 Cac van de xa hoi-Bui Si Loi-đã chuyển đổi.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Sỹ Lợi (2015/01)

 • Bài viết đưa ra những đánh ra chung về giải trình và hoạt động giải trình tại các cơ quan Quốc hội nói chung, hoạt động giải trình của Ủy ban các vấn đề xã hội nói riêng. Đánh giá về các phiên giải trình của Uỷ ban các vấn đề xã hội và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69