Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • - (2019-02)

  • Trên cơ sở kế thừa và phát triển có chọn lọc các nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn điển hình trong nước và ngoài nước, đồng thời kết hợp các đặc trưng về kinh tế, xã hội cộng đồng người dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, bài xây dựng mô hình lý thuyết sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm Vườn Quốc gừi Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng bình, nh...

  • previous
  • 1
  • next