Phân quyền - Chính trị : [1454]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1454
 • TVQH_Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hữu Cần (2021-04-26)

 • Biển, đảo Việt Nam có vị trí chiến lược, trọng yếu về địa chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi biển, đảo là phần máu thịt không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ ...

 • TVQH_Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận diện tình hình thế giới hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Viết Duyên  (2020-02-23)

 • Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được thử thách trong thực tiễn, vượt qua những biến cố lịch sử và luôn phù hợp với những bước tiến của khoa học. Bài viết phân tích nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức quan hệ quốc tế; tình hình thế giới mang tính quy luật trong sự vận động phức tạp, khó lường; ASEAN và Việt Nam trong một thế gi...

 • TVQH_Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Quốc Dương (2020-05-11)

 • Quá trình nhận thức và đổi mới tư duy lý luận của Đảng về nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong hơn 30 năm đổi mới dựa trên cơ sở quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước, là một quá trình xuất phát từ thực tiễn của đất nước qua các giai đoạn, các sự kiện, các mốc lịch sử quan trọng, từ bối cảnh khu vực và quốc tế và từ yêu cầu, khả năng về quốc phòng, an ninh...

 • TVQH_Xây dựng, phát huy văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phùng Hữu Phú (2014-04-24)

 • Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp phát triển văn hóa nói riêng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, Đảng đã sáng tạo nên những giá trị nổi bật, kết tinh trong lý tưởng, trí tuệ, phẩm chất, hoạt động của Đảng, tạo thành năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của Đảng trước dân tộc, quốc tế. Những giá trị đó tổng hợp thành văn hóa Đảng mà hạt nhân là văn hóa chính trị c...

 • LLCT5.21.Bao ve nen tang tu tuong Dang_hoc vien cao cap ly luan chinh tri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thị Hồng Khanh (2021-05)

 • Trên cơ sở khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10- 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với cơ sở đào tạo và đối với học viên cao cấp lý luận chính trị để thực ...

 • LLCT5.21.Ban chat nhan quyen_dien bien hoa binh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Hữu Tiến (2021-05)

 • Nhân quyền là một giá trị cao cả của loài người nhưng đã bị các thế lực tư bản thường quyền xuyên tạc, lợi dụng để chống phá các quốc gia độc lập và XHCN trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Luật pháp Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng quyền con người, quyền công dân của công dân và Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện ngày càng đầy đủ các quyền này trên thực tế. Điều đó...

 • NCDNA3.21.Cuc dien Bien Dong 2020_trien vong 2021.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Dương Văn Huy (2021)

 • Bài viết đánh giá những diễn biến cụ thể trong cục diện biển Đống chống lại các sự hiện diện mang tính cứng rắn của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp. Điều đó khiến cho biển Đông tiếp tục trở thành điểm nóng an ninh ở khu vực. Phân tích các động thái gia tăng kiểm soát biển Đông của Trung Quốc, nhất là những hoạt động tăng cường hiện diện về mặt quân sự, bán quân sự, dân sự củng như...

 • NCDNA3.21.Cuc dien CT-AN DNA 2020_xu the 2021.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đàm Huy Hoàng (2021)

 • Bài viết phân tích cục diện chính trị - an ninh khu vực Đông Nam Á năm 2020, đồng thời, làm rõ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến thay đổi tương quan lực lượng ở khu vực, nhất là việc các nước lớn như Mỹ và phương Tây, cũng như Ấn Độ đang phải đối diện những thách thức từ đại dịch làm gia tăng khoảng trống quyền lực tại khu vực này. Trong khi đó Trung Quốc đang có nhiều lợi ...

 • DCPL6.21_Bo phieu truc tuyen.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Minh Phương (2021)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của từng cá nhân và xã hội. Bài viết này cung cấp kiến thức cơ bản và tổng quát về bỏ phiếu điện tử, những cơ hội, thách thức đổi với bỏ phiếu điện tử và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

 • KTCTTG5.21.Chien luoc Vong tuan hoan kep cua Trung Quoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thái Quốc, Võ Thị Minh Lệ (2021)

 • Tại cuộc họp của Bộ chính trị Trung Quốc tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố ý tưởng về "chiến lược vòng tuần hoàn kép", trong đó Trung Quốc tập trung xây dựng vòng tuần hoàn trong nước bao gồm sản xuất, phân phối và tiêu dùng thay vì phụ thuộc vào vòng tuần hoàn bên ngoài. Mặc dù mới là ý tưởng song chiến lược này đã tác động ít nhiều đến một số...

 • KTCTTG5.21.Chu nghia hoai nghi Chau Au o Phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hùng Vương, Ngô Khắc Sơn (2021)

 • Bài viết bàn về nguồn gốc ra đời, sự phát triển của Chủ nghĩa hoài nghi châu Ầu ở Pháp và thách thức mà nó tạo ra đối với Liên minh châu Âu (EU) trong bổi cảnh hiện nay. Nhóm tác giả phân biệt giữa Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cực đoan và Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu ôn hòa, những bất mãn của người Pháp đối với EU từ những năm 1990 cho đến nay. Dựa vào dữ liệu Eurobarometer, bà...

 • KTCTTG5.21.Chay mau chat xam o VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thị Phương Dung (2021)

 • Chảy máu chất xám đang là một trong những thực trạng đáng báo động ở Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng và những xu hướng chảy máu chất xám của Việt Nam, những tác động (tích cực và tiêu cực) của chảy máu chất xám tới nền kinh tế Việt Nam, tìm hiểu những nguyên nhân chảy máu chất xám ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm bổ sung và hạn chế nguồn chất xám bị chảy ...

 • DCPL6.21.CD. Quyen tu do di lai trong Covid-19.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Linh Chi (2021)

 • Việc hạn chế quyền tự do đi lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là một trong những phương pháp hiệu quả nhất hiện nay được đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng để đối phó với dịch bệnh này. Mặc dù, đây là một hình thức hạn chế quyền và làm phát sinh một số vấn đề tiêu cực, tuy nhiên những lợi ích mà nó đem lại là không thể phủ nhận. Đồng thời, các quốc gia cũng đang ...

 • NCDNA3.21.Dao chinh quan su 1.2.21 o Myanmar.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Võ Xuân Vinh, Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Huy Hoàng (2021)

 • Nêu lại diễn tiến của tình hình chính trị Myanmar kể từ cuộc bầu cử vào đầu tháng 11/2020 đến cuộc đảo chính ngày 1/2/2021, bài viết nhận diện những nguyên nhân dẫn đến cuộc chính biến, đánh giá tình hình Myanmar sau đảo chính và triển vọng trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1454