Phân quyền - Chính trị : [1178]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1178
 • KTCATBD.8.20. Qly hieu qua_loi ich nhom_ptrien dat nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Hồng Thấm, Phạm Thị Xinh (2020-08)

 • Trong thời gian qua, nhìn chung tác động của các lợi ích nhóm và nhóm lợi ích đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là tích cực, bởi vì về cơ bản có sự thống nhất về lợi ích giữa các nhóm xã hội với nhau và giữa các nhóm xã hội với Nhà nước. Tuy nhiên, trước những tác động cùa nền kinh tế thị trường, việc quản lý, giám sát và điều chỉnh lợi ích nhóm để&#...

 • LH.2.20.Quan niem bao ho cong dan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Đức (2020-02)

 • Tại Việt Nam, bảo hộ công dân là thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu, giảng dạy, thực tế quan hệ quốc tế và cả trên truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi lí luận về nội hàm thuật ngữ này vẫn chưa được lí giải, đặc biệt trong mối quan hệ với các thuật ngữ khác như bảo hộ ngoại giao, trợ giúp lãnh sự. Qua phân tích một sổ quan điểm bảo hộ công dân, đối chiếu, so sán...

 • NNPL7.20.Quyen con nguoi trong dai dich Covid-19.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Trang (2020-07)

 • Đại dịch Covid-19 diễn ra kéo theo những bất ổn về kinh tế - xã hội ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Bài viết này nghiên cứu quyền con người trong đại dịch Covid -19. Tác giả bài viết tiếp cận lý luận về quyền con người - quyền tự nhiên mang tính xã hội và lý giải quyền cá nhân phải hài hòa với quyền tập thể. Dựa trên cơ sở lý luận đó, tác giả phân tích những chính sách ...

 • XDDang5.20.Nhiem vu cu_yeu cau moi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Diệp Chi (2020-05)

 • Tài liệu đề cập việc nghiêm túc thực hiện việc cấp trên dự sinh hoạt chi bộ; lượng hóa tiêu chí đánh giá; đưa cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan về gần dân.

 • XDDang5.20.Moi truong chtri tac dong den Qly nha nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2020-05)

 • Lịch sử thế giới chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng. Quá trình này trong mỗi giai đoạn lại có một tốc độ khác nhau và tăng theo bước tiến của nhân loại. Dù vậy, đặt trong tương quan với hoạt động quản lý của Nhà nước (QLNN), việc phân chia này có thể tạo lập những phạm vi cần thiết đế thiết lập rõ môi trường chính trị trong nước và quốc tế.

 • Ngheluat5.20.Đang bo Hoc vien tphap_nhiem ky 2015-2020.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Học viện Tư pháp (2020-05)

 • Ngày 12 tháng 06 năm 2015, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tô chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-202Ọ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với định hướng chính trị "Đoàn kết, đổi mới, phát huy mọi nguồn lực để phát triển Học viện Tư pháp. Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã phát huy truyền thống, trí tuệ, dân chủ, đoàn ...

 • NCQT4.19.Ban ve pham tru va đnghia ve đia chluoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Khánh (2019-12)

 • Không gian và chiến lược kiểm soát quyền lực trong không gian là hai phạm trù cơ bản nhất, là đối tượng nghiên cứu chính của địa chiến lược, đồng thời là những thành tố cơ bản nhất tạo không gian chiến lược của một quốc gia trong quan hệ quốc tế. Không gian này được cấu thành bởi không gian địa - vật lý, không gian mạng và đặc biệt là tư duy chiến lược về thiên thời, địa lợi và nh...

 • LA NguyenTuanAnh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor:Phan Xuân Sơn, Hồ Xuân Quang (2020)

 • Luận án tiến hành hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về các tổ chức chính trị - xã hội; về vai trò, nội dung, phương thức, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Khảo sát, phân tích thực trạng; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở...

 • NCDNA2.20.Bien Dong trong dia chinh trị.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Minh (2020-01)

 • Khu vực Biển Đông đang nằm trong tâm điểm của vòng xoáy địa chính trị một vùng biển hội tụ đủ tầm quan trọng của giao thông đường biển, đường không trên các giá độ kinh tế biển, vận tải quân sự và hợp tác quốc tế. Do vậy, sự cạnh tranh chiến lược và mong muốn đạt được lợi ích quốc gia ở Biển Đông giữa các cường quốc trên thế giới các nước ngày càng gay gắt. Biển Đông là nơi g...

 • LLCT4.20.Ttuong cua Lenin ve quyen dan toc tu quyet_VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Thùy Dương (2020-04)

 • Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết với các nội dung như quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia dân tộc được đặt ra khi có áp bức dân tộc bằng bạo lực để đảm bảo bình đẳng dân tộc và đảm bảo lợi ích chung của dân tộc, bài viết đấu tranh phản bác lại những luận ...

 • LLCT4.20.Ttuong cua Lenin ve qhe gcap dtoc va su van dung cua ĐCSVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền (2020-04)

 • Giá trị bền vững trong tư tưởng của V.I. Lênin khi giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc, giai cấp nhấn mạnh đến vấn đề dân tộc ở thời đại nào cũng được nhận giải quyết trên lập trường và theo quan điểm của một giai cấp nhất định. Đây là lý luận và phương pháp luật cho việc xác định chiến lược, sách lược của Đảng và nhân dân ta về vấn đề giai cấp, dân tộc trên cơ sở vừa đ...

 • LLCT4.20.Ptrien đ thi ben vung o vung TNBo_muc tieu_van de_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân (2020-04)

 • Phát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Nam Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong&...

 • LLCT4.20.Csach kinh te moi cua Lenin_thoi ky qua do len CNXH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2020-04)

 • Một trong những di sản lý luận mà lãnh tụ V.I.Lênin để lại cho chúng ta ngày nay đó là Chính sách kinh tế mới (NEP) vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại to lớn. Tháng 3-1921, V.I.Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho chính sách cộng sản thời chiến và được trình bày đầu tiên trong tác phẩm "Bàn về thuế lương thực". Bài viết này tập trung làm rõ những nội dung cơ bản...

 • LLCT4.20.Chu nghia qte vo san Lenin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thái Việt (2020-04)

 • Bên cạnh những đóng góp lớn lao về lý luận nói chung, V.I.Lênin còn có công trong việc phát triển chủ nghĩa quốc tế vô sản trên cả hai phương diện - lý luận và thực tiễn. Quan điểm lịch sử - cụ thể và quan điểm thực tiễn là những cách tiếp cận khoa học, khách quan, không thể thay thế, giúp thấu hiểu và đánh giá hết tầm vóc của những di sản mà V.I.Lênin để lại. Với V.I.Lênin,...

 • LLCT4.20.Ahuong cua Lcuong ve vđe dan toc thuoc dia.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-03)

 • Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm&...

 • LLCT3.20Khniem cuong quoc tam trung_VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Đình Tĩnh, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • Bàn cờ chính trị quốc tế đương đại đang mở rộng khuôn khổ, cho phép những lực lượng khác cùng tham gia và thể hiện tiếng nói ở một mức độ nhất định, trong đó có các cường quốc tầm trung. Thực tiễn về vai trò và hành vi của các nước này gần đây đã thu hút sự quan tâm của giới học giả. Bài viết chỉ ra đặc trưng khái quát nhất về hành vi của các cường quốc trung, từ đó liên...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1178