Phân quyền - Chính trị : [2456]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2456
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: SOMVANG PHONKHAMVONGSA (2024-02)

 • Bài viết làm rõ vai trò của việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào, bảo đảm các cán bộ này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nâng cao tính tích cực chính trị, chủ động, phát triển bản thân và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với đội ngủ cán bộ này trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đinh Thị Nga, Hồ Sỹ Ngọc (2023-12)

 • Đại hội XIII định hướng tập trung đầu tư nguồn lực và đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến về chất trong thực hiện ba đột phá chiến lược. Bài viết trình bày kết quả giữa nhiệm kỳ, hạn chế và đề ra giải pháp ba đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Tuấn (2006)

 • Trong bài viết này, tác giả tập trung đi từ một số vấn đề thực tiễn để thấy rõ những khó khăn mà việc thực thi dân chủ ở xã đang phải đối diện đồng thời cũng đưa ra một số kiến nghị hướng vấn đề dân chủ ở xã đi vào thực chất hơn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2456