Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1993


  • - (1993)

  • Electronic Resources; Vừa qua hai đề tài khoa học cấp Nhà nước do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì: KX.01.14 "Vấn đề xây dựng nền chính trị và hệ thốngư chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ", KX07.17 "Cơ sở khoa học của việc xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật" đã phối hợp đi vào khảo sát thực tế ở hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

  • 1996


  • Đặng Vũ Huân (1996)

  • Ở Hàn Quốc, một đạo luật về ổn định giá cả và kinh doanh công bằng đã được ban hành ngày 31/12/1975 nhằm bình ổn tình hình giá cả thị trường và thiết lập một trật tự kinh doanh tự do, công bằng. Theo đạo luật này, việc ổn định giá cả được tác động trực tiếp bằng các biện pháp Nhà nước và được quy định rõ trong từng điều khoản của Luật: quy định mức giá tối đa, việc công ...

  • Tạp chí


  • Lê Minh Tâm (1997)

  • Trên cơ sở nghiên cứu về phương diện tư tưởng mà trước hết tìm hiểu một số ý tưởng, quan điểm đã đóng vai trò là tiên đề tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn, bài viết đưa ra một vài phân tích về một số đặc điểm của tư tưởng pháp luật Lê Quý Đôn.