Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo cho biết giám sát của Quốc hội là một hoạt động nhiều mặt. Các công cụ giám sát mà Quốc hội sử dụng để kiểm tra các cơ chế và quy trình được xác định và phân tích trong toàn thể công việc của ủy ban, trong đó việc xem xét chi tiết các chính sách của chính phủ thường có thể được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Bằng cách phát triển một danh mục các công cụ để gi...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Nó cũng phân tích các cơ chế nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận Quốc hội. Bản báo cáo ngắn và dễ đọc, cung cấp một ảnh chụp nhanh về tình hình của phụ nữ trong các nghị&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Năm 2014 là năm kỷ niệm 125 năm thành lập Liên minh Nghị viện vào năm 1889. Báo cáo này lấy lại các chủ đề chính của IPU trong những năm qua, bao gồm hòa bình, dân chủ, bình đẳng giới và nhân quyền. Nó nhấn mạnh những cách thức mà tổ chức đã ảnh hưởng và tiếp tục ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo chỉ ra kiến thức là sức mạnh. Trong Hội nghị 'Thông tin về Dân chủ', được tổ chức vào tháng 10 năm 2008, khát vọng này là nền tảng cho chất lượng hoạt động của quốc hội và chất lượng của nền dân chủ. Hội nghị nhằm tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và thực hành tốt giữa ba bộ phận của cộng đồng nghị viện - nghị sĩ, Tổng thư ký và Thư viện Quốc hội và cán ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2007)

 • Báo cáo này trình bày về công việc của phiên họp thường niên năm 2006 của Hội nghị Nghị viện tại WTO, diễn ra vào tháng 12 năm 2006 và là một cam kết chung của IPU và Nghị viện châu Âu. Bao gồm các bài phát biểu tại phiên thảo luận, tài liệu thảo luận, trích đoạn tranh luận, mô tả các sự kiện bên lề và văn bản của Tuyên bố được thông qua vào cuối phiên.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-03-17)

 • Chương này là một hồ sơ của các phái đoàn của một số cơ quan nhất định và cung cấp các quy định chung điều chỉnh việc ủy ​​quyền hoặc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong Hệ thống Chỉ thị Tự động (ADS) và các quy tắc, quy định và quy trình bắt buộc khác của Cơ quan.