Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Trần Việt Thái (2013)

 • Cuộc bầu cử cuối tháng 7/2013 của Campuchia đã cho ra kết quả bất ngờ. Đảng Nhân dân Campuchia chỉ giành được 68 ghế, giảm 22 ghế so với khóa trước, Đảng Cứu Quốc giành được 55 ghế trong khi Đảng Bảo hoàng không giành được bất kỳ ghế nào tại Quốc hội khóa tới. Thông điệp rằng Campuchia đang thay đổi và họ vẫn tín nhiệm CPP, vẫn bỏ phiếu cho CPP bởi những thành tích trong quá khứ, nhưng...

 • Cẩm nang


 • Elin Falguera, Samuel Jones (2014)

 • Đưa ra những hiểu biết về tình trạng hiện hành của chính sách tài chính chính trị.Đồng thời đưa ra các khuyến nghị về cải cách cho một loạt các bên liên quan và đưa ra các đề xuất cụ thể cho nghiên cứu trong tương lai. Thông qua việc chia sẻ các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực tài chính chính trị, cuốn cẩm nang này là một bước quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của các c...

 • Sách


 • Helena Catt, Andrew Ellis (2014)

 • Ấn phẩm cung cấp thông tin thực tế dưới dạng dễ tiếp cận (ở mức độ lớn nhất có thể) không có lý thuyết và thuật ngữ bầu cử hoặc quản lý. Nó chứa thông tin hữu ích không chỉ cho những tổ chức thành lập liên quan đến việc quản lý bầu cử, những tổ chức trong các cơ quan bầu cử mới thành lập và những tổ chức ở các nền dân chủ đang nổi lên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Báo cáo trình bày nội dung các quy tắc và tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế liên quan đến bầu cử tự do và công bằng, đặc biệt chú ý đến thực tiễn tại các nước thành viên. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy khái niệm bầu cử tự do và công bằng đã trở nên vững chắc trong luật pháp của các tổ chức quốc tế và khu vực. Nó đánh giá sự tiến bộ trong việc áp dụng và củng cố các&...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (1998)

 • Báo cáo trình bày công trình được ủy quyền của IPU bởi Giáo sư Guy S. Goodwin-Gill, Đại học Oxford (Vương quốc Anh), cung cấp một đánh giá toàn diện về các vấn đề và giải pháp thực tế liên quan đến tài chính của các cuộc bầu cử, bảo hiểm truyền thông, quan sát bầu cử, thực hành chiến dịch và thể chế hóa của quá trình bầu cử. Kết hợp khéo léo các yếu tố của pháp luật và thực tiễn,&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Quang (2019-05)

 • Trong những năm gần đây, tình hình chính trị Thái Lan có những diễn phức tạp. Chính phủ Thái Lan luôn phải đối mặt với tình trạng bất ổn về chính trị do những mâu thuẫn và bất đồng quan điểm về đường lối chính sách của các Thủ tướng với quyền lợi của người dân thuộc các đảng phái và tầng lớp khác nhau. Từ năm 2006- 2011, Thái Lan đã trải qua 4 đời thủ tướng tạm quyền. Nửa cuối&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong tr...