Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Ngọc Dương (2008)

 • Nghiên cứu cách thức bầu cử tổng thống ở Pháp qua các năm trong lịch sử.

 • 2013


 • Authors: Trần Việt Thái (2013)

 • Cuộc bầu cử cuối tháng 7/2013 của Campuchia đã cho ra kết quả bất ngờ. Đảng Nhân dân Campuchia chỉ giành được 68 ghế, giảm 22 ghế so với khóa trước, Đảng Cứu Quốc giành được 55 ghế trong khi Đảng Bảo hoàng không giành được bất kỳ ghế nào tại Quốc hội khóa tới. Thông điệp rằng Campuchia đang thay đổi và họ vẫn tín nhiệm CPP, vẫn bỏ phiếu cho CPP bởi những thành tích trong quá khứ, nhưng ẩn sau mối lá phiếu là mong muốn CPP phải thay đổi, phải đổi mới để đáp ững sự trông đợi của mỗi cử tri.

 • Cẩm nang


 •  (2014)

 • Đưa ra những hiểu biết về tình trạng hiện hành của chính sách tài chính chính trị.Đồng thời đưa ra các khuyến nghị về cải cách cho một loạt các bên liên quan và đưa ra các đề xuất cụ thể cho nghiên cứu trong tương lai. Thông qua việc chia sẻ các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực tài chính chính trị, cuốn cẩm nang này là một bước quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử và chính trị dân chủ.

 • Báo cáo


 •  (2012)

 • Báo cáo xây dựng quy tắc về tạo tổ chức và định mức cạnh tranh đa đảng, phân chia quyền lực thúc đẩy dân chủ như một hệ thống an ninh giữa các đảng chính trị; loại bỏ các rào cản pháp lý, hành chính, chính trị, kinh tế, và xã hội để tham gia chính trị phổ quát và bình đẳng; và điều tiết tài chính chính trị không kiểm soát được.

 • Sách


 •  (2014)

 • Ấn phẩm cung cấp thông tin thực tế dưới dạng dễ tiếp cận (ở mức độ lớn nhất có thể) không có lý thuyết và thuật ngữ bầu cử hoặc quản lý. Nó chứa thông tin hữu ích không chỉ cho những tổ chức thành lập liên quan đến việc quản lý bầu cử, những tổ chức trong các cơ quan bầu cử mới thành lập và những tổ chức ở các nền dân chủ đang nổi lên.

 • Cẩm nang


 •  (2012)

 • Ấn phẩm tập hợp các giấy tờ được chuẩn bị cho Hội thảo liên vùng về các tổ chức khu vực và tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử diễn ra tại Stockholm vào tháng 12 năm 2011. Các bài báo, trình bày ở đây như các chương, tập trung vào các tổ chức khu vực tham gia Đối thoại liên khu vực về dân chủ

 • Cẩm nang


 •  (2016)

 • Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về EJD và trình bày những phát hiện chính từ việc nghiên cứu cơ chế EDR. Báo cáo cũng trình bày thảo luận ngắn gọn về những phát hiện này, làm nổi bật các xu hướng và thực tiễn quan trọng từ góc độ toàn cầu. Mục đích của báo cáo này là giới thiệu về tổ chức quốc tế EJD của IDEA và quảng bá tiện ích của nó trong phạm vi hỗ trợ bầu cử và các cộng đồng hành nghề trên khắp thế giới.

 • Văn kiện


 •  (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc khủng hoảng chính trị; đồng thời đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới