Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hội đồng xuất bản cuốn sách (2004)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học, nhà báo, các văn nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký đầy tâm huyết với nội dung phong phú, chân thực, sinh động và hấp dẫn, đã phác họa và tái hiện bức tranh hoành tráng toàn cảnh của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm...

 • Sách


 • Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014)

 • Nội dung cuốn sách đề cập tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam đã tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; là một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, biểu hiện bằng sự kết hợp chặt chẽ của lực lượng vũ trang ba thứ quân với sức mạnh chính trị...

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Nguyễn Phú Trọng, Hồ Đức Việt; Tô Huy Rứa, Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một "người cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, nhà văn hóa lớn của dân...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong tr...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước thách thức mới, với sự nhạy bén chính trị và k...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 47 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986. Năm 1986, Đảng đã tập trung lãnh đạo khắc phục những sai lầm về giá - lương - tiền, đồng thời có những hoạt động tích cực và sôi động chuẩn bị cho Đại hội VI của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 50 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1-1990 đến tháng 5-1991. Trên bình diện quốc tế, đây là thời điểm lịch sử diễn ra những biến cố lớn: do sự phá hoại điên cuồng và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, cùng với những mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày không được giải quyết, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào khủng hoảng và lần lượt sụp đổ, Liên Xô ...