Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một "người cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, nhà văn hóa lớn của dân tộc”.

 • Văn kiện


 •  (2001)

 • Nội dung tập 14 công bố những văn kiện phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1953, thời điểm cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang trên thế tiến công và phản công mạnh mẽ, nhằm đánh thắng những nỗ lực chiến tranh cao nhất của đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava.

 • previous
 • 1
 • next