Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lý Việt Quang (2017-05)

 • Hợp tác cùng có lợi là nhu cầu khách quan của tất cả các quốc gia, dân tộc vì sự phát triển và tiến bộ. Kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình, hữu nghị của dân tộc, xuất phát từ yêu cầu thực tế của cách mạng Việt Nam và lợi ích của nhân dân các quốc gia trên thế giới, Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra sự cần thiết phải hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc,&...

 • Tạp chí


 • Trần Thị Minh Tuyết (2017-05)

 • Bài viết nghiên cứu về những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Liêm – Chính. Từ yêu cầu của thực tiễn đất nước, từ sự khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đang ra sức phấn đấu trở thành một Chính phủ liêm chính. Tuy nhiên, mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi từng cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải thực sự liêm chính. Vì vậy, tác giả khẳng...

 • -


 • Hội đồng xuất bản cuốn sách (2004)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học, nhà báo, các văn nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký đầy tâm huyết với nội dung phong phú, chân thực, sinh động và hấp dẫn, đã phác họa và tái hiện bức tranh hoành tráng toàn cảnh của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm...

 • Sách


 • Phan Diễn, Trần Đình Hoan; Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2009)

 • Nội dung cuốn sách ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập.

 • Sách


 • Trần Trọng Trung (2006)

 • Nội dung cuốn sách trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Trung (2017-05)

 • Kế thừa truyền thống khoan dung tôn giáo của dân tộc, Hồ Chí Minh đã phát triển, nâng tầm thành tư tưởng khoan dung tôn giáo mang bản chất nhân văn của người cộng sản. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần hình thành triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh. Và chính triết lý nhân sinh ấy đã tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng của Người về khoan dung tôn giáo; từ đó góp&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Dương (2017-05)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, trong đạo đức, lối sống và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, mà còn đề ra những biện pháp hữu hiệu để chữa trị những căn bệnh "nan y" này. Do đó, xuyên suốt và cốt lõi trong tác phẩm là những nội dung liên quan đến việc giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ&#...

 • Tạp chí


 • Hồ Tấn Sáng (2017-05)

 • Bài viết là sự nghiên cứu về tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua phân tích, bài viết khẳng định những tư tưởng, quan điểm của Người về thực hành đời sống mới, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.