Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1994)

 • Nội dung tập 20 gồm hai tác phẩm lớn của Ph. Ăng-ghen "Chống Đuy-rinh" và "Biện chứng của tự nhiên", được viết vào thời kỳ từ năm 1873 đến năm 1886. Thời kỳ này chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, phong trào công nhân đã trở thành một lực lượng thực tế, chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng được đông đảo công nhân tiên tiến tin&#...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 36 bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen gửi các bạn chiến đấu của ông và những nhân vật khác trong thời gian từ tháng Tư 1883 đến tháng Chạp 1887. Đây là những năm mà quá trình chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền sắp kết thúc. Sự cạnh tranh giữa các nước tư bản chủ nghĩa diễn ra ngày càng gay gắt. Nước Anh mất dần&#...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1997)

 • Nội dung tập 32 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở ...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1997)

 • Nội dung tập 33 bao gồm những bức thư của hai nhà kinh điển viết cho nhau, cho các bạn chiến đấu và những người thân trong giai đoạn từ tháng Bảy 1870 đến tháng Chạp 1874. Đây là những năm bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử thế giới (chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền); cũng là những năm bắt đầu một thời kỳ mới trong lịch sử phong trào công nhân&#...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1996)

 • Nội dung tập 28 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1852-1855. Đây là thời kỳ thế lực phản động chính trị hoành hành ở châu Âu sau thất bại của cuộc cách mạng 1848-1849 cho đến cuối những năm 50 thế kỷ XIX. Ở khắp các nước trên lục địa châu Âu, chúng đàn áp khốc liệt những người tham gia cách mạng, đặc ...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1997)

 • Nội dung tập 30 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong thời gian từ tháng Giêng 1860 đến tháng Chín 1864. Đây là thời kỳ phong trào dân chủ lại dâng lên sau một thời kỳ thoái trào. Ở châu Âu và châu Mỹ, phong trào dân tộc phát triển mạnh mẽ. Giai cấp công nhân dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của các đảng tư sản và...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1996)

 • Nội dung tập 29 bao gồm những bức thư của hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học viết cho nhau, cho bè bạn và cho những người thân trong những năm 1856-1859. Đây là thời kỳ kết thúc mười năm các thế lực phản động hoành hành ở châu Âu sau thất bại của cách mạng 1848-1849. Năm 1859 đánh dấu sự bùng nổ cao trào cách mạng mới của giai cấp vô sản và của phong trào dân chủ tr...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1996)

 • Nội dung tập 27 mở đầu những tập thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác.Là một phần quan trọng trong di sản lý luận và tư tưởng của các nhà kinh điển, các tập thư từ cho ta một bức tranh sinh động, phong phú và toàn diện về hoạt động lý luận và thực tiễn, về tình bạn và sự cộng tác chặt chẽ của hai ông trong hoạt động cách mạ...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1997)

 • Nội dung tập 37 bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết vào những năm 1888-1890. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang chủ nghĩa đế quốc - các tổ chức độc quyền phát triển, các thuộc địa được mở rộng, mâu thuẫn giữa các cường quốc trở nên sâu sắc và hình thành các nhóm quốc gia thù địch nhau. Và những năm đó cũng là lúc phong trào công nhân dâng lên mạnh mẽ và thu đư...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1994)

 • Gồm trọn vẹn tập II bộ "Tư bản" của C. Mác và lời nói đầu của Ph. Ăng-ghen viết cho lần xuất bản thứ nhất và thứ hai bằng tiếng Đức. C. Mác không kịp chuẩn bị để đưa in tập II bộ "Tư bản". Người từ trần vào ngày 14 tháng Ba 1883. Chính Ph. Ăng-ghen đã biên tập, chỉnh lý lần cuối và chuẩn bị để đưa in tập II này. Tập II do Ph. Ăng-ghen biên tập được xuất bản...