Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Bài viết này tóm tắt các kết quả của một cuộc khảo sát trên toàn thế giới về sự kiểm soát của đảng chính trị đối với việc thực thi nhiệm vụ Nghị viện được thực hiện vào năm 2009 - 2010 bởi Liên minh Nghị viện. Khái niệm kiểm soát đảng nên được hiểu theo nghĩa rộng hơn là mất sự ủy nhiệm của Nghị viện. Tuy nhiên, việc mất ghế Nghị viện chắc chắn là hậu quả nghiêm trọng nhất. Do...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo cho biết giám sát của Quốc hội là một hoạt động nhiều mặt. Các công cụ giám sát mà Quốc hội sử dụng để kiểm tra các cơ chế và quy trình được xác định và phân tích trong toàn thể công việc của ủy ban, trong đó việc xem xét chi tiết các chính sách của chính phủ thường có thể được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Bằng cách phát triển một danh mục các công cụ để gi...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2007)

 • Báo cáo nhấn mạnh là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của các nghị viện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tôn trọng quyền của phụ nữ, IPU đã tổ chức một hội thảo đầu tiên của các cơ quan nghị viện về vấn đề giới ở Geneva, vào tháng 12 năm 2006. Hội thảo đã tập hợp các thành viên từ 36 các quốc gia để thảo luận về cách thức và phương tiện để tăng cường công việc gi...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2007)

 • Là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của các nghị viện nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Liên minh Nghị viện, phối hợp với Ủy ban luật sư quốc tế và Hiệp hội phòng chống tra tấn, tổ chức hội thảo từ 25 đến 27 tháng 9 năm 2006 tại Trụ sở IPU, để giải quyết câu hỏi về thực thi công lý và các đóng góp từ thành viên trong vấn đề này. Báo cáo chứa những&...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hướng dẫn này là một công cụ thiết thực cho các nghị viện của LDC có thể hỗ trợ cho Chương trình hành động Brussels (BPOA). Nó được sử dụng tại các quốc gia kém phát triển để cung cấp cho họ hiểu rõ hơn về cách họ có thể tương tác với các nghị viện này hiệu quả hơn và hỗ trợ họ trong công việc. Báo cáo hướng dẫn là sự đóng góp của Liên minh Nghị viện và Văn ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Hướng dẫn này nhằm mục đích như một công cụ thiết thực cho các nghị sĩ muốn tổ chức thành các nhóm đa đảng và đẩy mạnh thách thức mà căn bệnh HIV đặt ra. Nó cũng được thiết kế để bổ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Nó cũng phân tích các cơ chế nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận Quốc hội. Bản báo cáo ngắn và dễ đọc, cung cấp một ảnh chụp nhanh về tình hình của phụ nữ trong các nghị&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Hạn ngạch giới đang ngày càng được sử dụng như một cách để làm tăng thêm sự tham gia và đại diện chính trị của phụ nữ. Tập bản đồ giới hạn bầu cử là một bộ dữ liệu độc đáo về cách sử dụng hạn ngạch đó trên khắp thế giới. Nó trình bày các xu hướng và thách thức về hạn ngạch giới tính cũng như hiểu biết về tác động của các quy định hạn ngạch giới tính. Bao gồm là hồ s...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Với việc ứng phó với AIDS toàn cầu ngày càng bị cản trở bởi việc hình sự hóa các quần thể chính, nghiên cứu này nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự giám sát của nghị viện về luật pháp ngăn cản các can thiệp hiệu quả của HIV. Nó nhấn mạnh các quy trình khác nhau trong các nghị viện được lựa chọn dẫn đến việc thông qua luật với tác động tích cực đến phản ứng AIDS.