Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Văn Mạnh (2006)

 • Khái niệm toàn cầu hóa về kinh tế và thể chế chính trị-pháp luật -- Tính chất tác dộng của toàn cầu hóa về kinh tế và các chủ thể chính trị-pháp luật -- Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị -pháp luật: Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa kinh tế và thể chế chính trị- pháp luật quốc tế; thực trạng tác động toàn cầu hóa kinh tế đối với thể...

 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Đức Thành (2011)

 • Thảo luận những vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của Việt Nam trong năm 2010, đồng thời cung cấp hai kịch bản dự báo về viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2011.

 • Tài liệu dịch


 • David Shambaugh, Nguyễn Anh Tuấn dịch (2014)

 • Nhận định 10 thách thức chủ yếu mà Trung Quốc hiện nay đang gặp phải, đồng thời đánh giá phạm vi giải quyết những thách thức này mà Hội nghị Trung ương 3 Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII (tháng 11 năm 2013) đã đề ra, cũng như mức độ thực hiện các giải pháp trên đến nay.

 • Tài liệu dịch


 • Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia, Bộ ngoại giao; Bộ Công thương, Phạm Sỹ Thành dịch (2015)

 • Việc xây dựng các con đường tơ lụa là một chương trình mang tính hệ thống, cần tuân thủ các nguyên tắc như cùng thảo luận, cùng xây dựng, cùng hưởng lợi ích, cần gắn kết với chiến lược phát triển của các quốc gia nằm trong hai con đường này. Để thúc đẩy thực hiện hai đề xuất này, Chính phủ Trung Quốc đã soạn thảo và ban hành văn bản "Tầm nhìn và hành động thúc đẩy cùng xây dựng&#x...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 22 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Bảy 1912 đến tháng Hai 1913 phân tích cao trào cách mạng đã dâng cao, giải thích sách lược của những người bôn-sê-vích trong điều kiện mới, nói về cuộc đấu tranh cho sự thống nhất của đảng và cho sự củng cố mối liên hệ giữa đảng và quần chúng, vạch trần hoạt động phá rối của bọn men-sê-vích theo chủ nghĩa thủ tiêu, của bọn Tơ-rốt-xki, nói...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 2 bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ năm 1895-1897. Nội dung chính của tập này các tư tưởng chủ yếu chủ nghĩa Mác; những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người mác xít Nga; những tác phẩm về kinh tế; một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 49 gồm bốn tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng Bảy 1863, sau khi ông hoàn thành bản thảo kinh tế 1861-1863, cho đến tháng Mười một 1875 khi bản tiếng Pháp của tập I bộ "Tư bản" được xuất bản lần đầu tiên. Các bản thảo này phản ánh những giai đoạn khác nhau trong sự sáng tạo và hoàn thiện bộ tác phẩm thiên tài "Tư bản" của Mác, trong ...

 • Tạp chí


 • Hoàng Chí Bảo (2017-06)

 • Muốn phát triển bền vững và hiện đại hóa, muốn thành công trong đổi mới và hội nhập quốc tế cần phải chú trọng tới nhân tố văn hóa, phải có đột phá về văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế trên quan điểm hệ thống hài hòa, đồng bộ và đồng thuận.