Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 • Phan Diễn, Trần Đình Hoan; Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2009)

 • Nội dung cuốn sách ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập.

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp, cũng như những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước ta trong sáu mươi năm hoạt động cách mạng.

 • Sách


 • Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng; Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2008)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên rất mực kiên cường, trung thành, tận tuỵ, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và hạn...

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng chói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một anh hùng liệt sĩ tiền bối, một danh nhân cách mạng được dân tộc tôn thờ, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

 • previous
 • 1
 • next