Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2007)

  • Là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của các nghị viện nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Liên minh Nghị viện, phối hợp với Ủy ban luật sư quốc tế và Hiệp hội phòng chống tra tấn, tổ chức hội thảo từ 25 đến 27 tháng 9 năm 2006 tại Trụ sở IPU, để giải quyết câu hỏi về thực thi công lý và các đóng góp từ thành viên trong vấn đề này. Báo cáo chứa những&...

  • Luận án


  • Nguyễn Thị Xiêm;  Advisor:Đặng Hữu Toàn, Tường Duy Kiên (-)

  • Luận án góp phần luận chứng những điều kiện lịch sử và tiền đề lý luận hình thành quan điểm về tự do trong triết học của J.S.Mill; quá trình hình thành quan điểm tự do trong triết học của J.S.Mill. Qua đó, luận án đã góp phần luận chứng tư tưởng tự do trong triết học của ông được dựa trên triết học lý thuyết của ông: thế giới quan duy nghiệm duy cảm nằm trong trào lưu triết học d...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Hồng Yến (2019-04)

  • Trong những năm qua, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã không ngừng nổ lực thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực thi các khuyến nghị được chấp thuận tại UPR về vấn đề quyền con người, trong đó có các cam kết về tăng cường hoạt động giáo dục quyền con người trong phạm vi lãnh th...