Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Đức Minh (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Thân thế và sự nghiệp của Hàn Phi Tử. (2) Những tiền đề tư tưởng của học thuyết pháp trị trước khi Hàn Phi Tử xây dựng học thuyết pháp trị. (3) Hàn Phi Tử tổng hợp, thống nhất các học phái Pháp, Thế, Thuật và bổ sung, phát triển lý luận pháp trị thành học thuyết chính trị - pháp lý.

 • Tài liệu dịch


 • Authors: Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu cung cấp thông tin và những phân tích liên quan xoay quanh sự kiện lần thứ 11 Trung Quốc tiến hành cái cách quân đội với trọng tâm cơ cấu quân đội và cơ chế chỉ huy các cấp. Cụ thể: (1) Nêu quá trình tiến hành cải cách quân đội Trung Quốc trong lịch sử; (2) Nguyên nhân của lần cái cách quân đội lần thứ 11; (3) Một số nội dung chủ yếu của hoạt động cải cách quân đội hiện nay.

 • Tài liệu dịch


 • Authors: Đinh Văn Thanh (2016-4)

 • Chỉ ra thực trạng những tác động trực tiếp đối với các vấn đề chủ chốt trong tiền hành chiến tranh như tình báo và tính liên quân sẽ khó đánh giá trong tương lai gần từ đó tài liệu phân tích hướng cải cách toàn diện của quân đội Trung Quốc trong phạm vi rộng.

 • Tài liệu dịch


 • Authors: Nguyễn Hữu Thắng (2016-6)

 • Bất cứ một cường quốc thế giới nào cũng vấn tích cực phô trương vũ khí tiên tiến của mình trước đối phương tiện tàng hình thông qua hình thức duyệt binh. Tài liệu đã phân tích thực trạng Không quân Trung Quốc và chỉ ra triển vọng của Không quân nước này trong tương lai.

 • Tài liệu dịch


 • Authors: Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu phân tích khái niệm tổ chức, chức năng của chiến trường và quá trình phát triển các chiến khu của quân đội Trung Quốc. Từ đó, phân tích tính tất yếu và những căn cứ cơ bản để thành lập các chiến trường.

 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.

 • 2013


 • Authors: Dương Văn Huy (2013)

 • Bài viết cung cấp bối cảnh lịch sử về quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Campuchia, cụ thể là trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. Đối với Campuchia, quốc gia này cũng cần Trung Quốc về mặt kinh tế, trong khi đó Trung Quốc cần Campuchia về mặt chính trị và chiến lược, cho nên cả hai nước vẫn sẽ tiếp tục là những "người bạn tốt" của nhau.