Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 25 bao gồm những tác phẩm viết trong thời kỳ cao trào cách mạng mới. Các tác phẩm được viết từ tháng Ba đến tháng Bảy năm 1914 tại Cra-cốp, nơi mà V.I.Lênin đã sống từ giữa năm 1912 và tại làng Pô-rô-nin, nơi mà Người đã đến ở trong những tháng mùa hè. Những tác phẩm trong tập này phản ánh hoạt động nhiều mặt của Lênin, cho thấy rõ cuộc đấu tranh của Người chống chủ nghĩa&...

 • -


 • - (2005)

 • Nội dung tập 20 bao gồm những tác phẩm viết trong thời kỳ từ tháng Mười một 1910 đến tháng Mười một 1911. Đây là những năm có tính chất bước ngoặt trong đời sống chính - xã hội của nước Nga. Thời kỳ thống trị của thế lực phản động Trăm đen 1905-1907 bị thất bại, đang kết thúc. Sự bất mãn của quần chúng ngày càng tăng, ý thức về sự cần thiết đấu tranh chống chế độ chuyên chế ngày&#...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 26 gồm những tác phẩm liên quan đến thời kỳ chiến tranh đế quốc chủ nghĩa thế giới. Tập này gồm những tác phẩm của Lênin viết vào năm thứ nhất của cuộc chiến tranh, từ tháng Bảy 1914 đến tháng Tám 1915.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 22 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Bảy 1912 đến tháng Hai 1913 phân tích cao trào cách mạng đã dâng cao, giải thích sách lược của những người bôn-sê-vích trong điều kiện mới, nói về cuộc đấu tranh cho sự thống nhất của đảng và cho sự củng cố mối liên hệ giữa đảng và quần chúng, vạch trần hoạt động phá rối của bọn men-sê-vích theo chủ nghĩa thủ tiêu, của bọn Tơ-rốt-xki, nói...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 23 bao gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Chín 1913 trong điều kiện cuộc khủng hoảng cách mạng mới đang tăng lên. Hầu hết các tác phẩm này được in trên báo Sự thật và tạp chí Giáo dục.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 24 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Chín 1913 đến tháng Ba 1914, đó là thời kỳ chín muồi của cuộc khủng hoảng cách mạng ở trong nước ngay trước khi nổ ra chiến tranh thế giới thứ nhất.

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 45 bao gồm các tác phẩm viết từ tháng Ba 1922 đến ngày 2 tháng Ba 1923 nghiên cứu các vấn đề quan trọng nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chính sách đối ngoại của Nhà nước xô-viết, của phong trào công nhân và cộng sản thế giới.

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 49 bao gồm những thư từ và điện tín viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho đến cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu 163 tài liệu của Lênin được công bố lần đầu tiên.