Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Minh Tuấn (2014)

  • Bài viết dưới đây góp phần thảo luận những tư duy căn bản về dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, những ưu điểm và hạn chế của những hình thức này, đồng thời đánh giá thực trạng cũng như chỉ ra phương hướng mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  • -


  • Nguyễn Hùng Sơn (2014)

  • Việc Việt Nam gia nhập TPP có tác động tương ứng tới cả ba mục tiêu của Việt Nam. Đã có nhiều phân tích về các tác động kinh tế, thương mại của việc Việt Nam gia nhập TPP. Tuy nhiên, do khả năng tác động kinh tế, thương mại to lớn của TPP đối với các nước thành viên, nhiều quốc gia còn nhìn nhận TPP như một công cụ chính trị, ngoại giao quan trọng nhằm tập hợp lực lượng và tạ...

  • 2006


  • Nguyễn Hồng Thao (2006)

  • Lịch sử vấn đề -- Sự cần thiết ký Hiệp ước bổ sung -- Nội dung Hiệp ước bổ sung: Khẳng định giá trị Hiệp ước 1985, coi hiệp ước này chỉ là hiệp ước bổ sung của hiệp ước 1985; áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn quốc tế về biên giới thao sông suối để hoạch định đường biên giới sông suối trên toàn biên giới đất liền giữa hai nước; hai bên đồng ý 6 điểm mới thỏa thuận tam t...