Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Luc Huyse, Mark Salter (2008)

 • Xem xét sự phát triển của các kỹ thuật truyền thống trong công tác hòa giải, chuyển tiếp tư pháp và các chính sách đối chiếu. Sau đó đưa ra những khó khăn về thuật ngữ và phương pháp luận trong việc điều tra hiệu suất thực tế của các công cụ truyền thống. Trình bày, phân tích so sánh các thực hành ở châu Phi là chủ đề của các nghiên cứu điển hình trong cuốn sách này.

 • Cẩm nang


 • Peter Burnell, Harry Blair (2007)

 • IDEA và Sida tổng kết chia sẻ những thảo luận chính của hội thảo nhằm kích thích các cuộc tranh luận về chủ đề đánh giá hỗ trợ dân chủ và những thách thức mà họ phải đối mặt, và quan trọng nhất là đóng góp cho bất kỳ khái niệm mới nào về phương pháp và kỹ thuật đánh giá dân chủ.

 • Sách


 • Andrew Reynolds, Ben Reilly (2005)

 • Cuốn sổ tay này dùng cho các nhà đàm phán chính trị, các nhà thiết kế hiến pháp và những người tham gia tranh luận về các thể chế chính trị ở các nền dân chủ mới.

 • Cẩm nang


 • Bettye Pruitt, Philip Thomas (2007)

 • Sổ tay cung cấp nguồn tư duy về cách giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc mang lại một thay đổi mong muốn. Tổng quan về chủ đề đối thoại dân chủ; tiêu chí đánh giá khi đối thoại tiếp cận phù hợp. Các tổ chức tài trợ hy vọng rằng nó sẽ phục vụ tổng quan về chủ đề và như một tài liệu tham khảo, trong đó các học viên có thể tìm thấy cảm hứng, hướng dẫn và chỉ dẫn c...

 • Cẩm nang


 • David Beetham, Edzia Carvalho (2008)

 • Tổng quan, cung cấp giới thiệu về khuôn khổ, bao gồm các nguyên tắc dân chủ cơ bản, giá trị trung gian, câu hỏi tìm kiếm đánh giá, ví dụ về ứng dụng của nó trên toàn thế giới. Các bước tiến hành đánh giá, và giá trị của nó để thúc đẩy cải cách dân chủ. Hướng dẫn này phù hợp với các nhà hoạt động dân chủ, các tổ chức xã hội dân sự có tinh thần cải cách trong xã hội chính&...

 • Cẩm nang


 • Martin van Vliet, Winluck Wahiu (2000)

 • Ấn phẩm cung cấp một bộ nguyên tắc hướng dẫn cải cách hiến pháp, lấy từ kinh nghiệm thực tế của cải cách hiến pháp ở một số quốc gia, như các nghiên cứu điển hình minh họa. Ấn phẩm giải quyết các khía cạnh cụ thể về vai trò và trách nhiệm của các đảng chính trị trong các quy trình cải cách hiến pháp.

 • Sách


 • Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lão thành cách mạng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước, người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, người học trò xuất sắc, bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản mẫu mực, chiến sĩ quốc tế có uy tín lớn, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Đăng Dung (2006-04)

 • Thành lập ra các ủy ban của Quốc hội là tính phức tạp và ngày càng mang tính chuyên môn của các quyết định của Quốc hội, mà không thể tất cả các đại biểu nào được nhân dân bầu ra cũng có đầy khả năng cho việc giải quyết.